Ik help organisaties bij (complexe) ICT projecten

Management

Voor lastige opgaven is soms hulp van buitenaf nodig. Bijvoorbeeld omdat de benodigde expertise niet in huis is, omdat processen vast lopen of de onderlinge communicatie is verstoord. Focus PMC weet dat het commitment en de drive van alle mensen in de projectorganisatie essentieel is om tot een goed resultaat te komen.

Projectmanagement

Projectmanagement is geschikt voor vraagstukken waarbij gericht wordt toegewerkt naar een vooraf vastgesteld resultaat. Bij het managen van de complexe projecten, maak ik gebruik van op maat gesneden methodieken. Dit biedt Focus PMC de mogelijkheid projecten beter te managen met alle voordelen voor het eindresultaat.

Programmamanagement

Onder programmamanagement valt het aansturen van een uniek en tijdelijk complex van projecten, processen en taken, die bijdragen aan één of meerdere, vooraf overeengekomen strategische doelstellingen. Bij het managen van een programma, maak ik gebruik van succesvol bewezen methodieken. Dit biedt Focus PMC de mogelijkheid om programma’s te realiseren.

Portfoliomanagement

Portfoliomanagement is het prioriteren en aansturen van de totale mix van projecten, gegeven de strategische doelstelling en de beschikbare resources van de organisatie. Focus PMC biedt de expertise om dit te realiseren.

meer-weten

Meer weten?

Wilt u meer horen over wat Focus project-, programma- en portfoliomanagement voor uw project of organisatie kan betekenen?

Neem gerust contact met me op voor informatie of een gesprek.

Stuur een mail naar Focus PMC

Naar het contactformulier